Správa webu

 • aktualizace obsahu webu v podle potřeb provozovatele stránek
 • výroba fotografií a videa pro web 
 • výroba bannerů webstránek i sociálních sítí
Správa webstránek

Aktualizace obsahu

  • pravidelná změna obsahu (např. školní jídelníček, měsíční plán akcí)
  • nepravidelná změna (akce školy, výsledky přijímacích  řízení apod.)
  • správa fotogalerie (nové produkty)
  • správa internetových fotogalerií


ceny jsou stanoveny dohodou, podle rozsahu zakázky
dlouhodobá spolupráce

Správa webu

Výroba fotografií a videa pro web

  • fotografování / video interierů, exteriérů a výrobků
  • fotografování / video z akcí
  • foto / video prezentace školy nebo podniku 
  • fotografie učitelů a vedení školy, vedení podniku


ceny jsou stanoveny dohodou, podle rozsahu zakázky
krátkodobá i dlouhodobá spolupráce

Kdo využívá správy webstránek?

 • mateřské školy a jesle, základní školy - plnění obsahu, jídelní lístky, fotografie z akcí, aktualizace interiérů a budovy podle ročních období
 • živnostníci - správa webu a sociálních sítí, fotografování produktů 
 • podniky - fotografie managmentu, produktů, podnikových akcí
 • obce a městské části- správa a plnění webu aktuálním obsahem dění v obci